projekt logotypu identyfikacja wizualna

krzysztof warszawski - enter
logotyp
idnetyfikacja wizualna

Projekt znaku towarowego

wroc